Solárna plachta na bazén

Solárna plachta na bazén ohreje vodu a udrží jej teplotu. Solárna plachta na bazéne zníži odparovanie vody a bazénovej chémie, čím šetrí náklady na používanie bazénu. Použitím solárnej plachty je možné dosiahnúť ohriatie bazénovej vody až o 5°C za deň. Najmä v noci a počas chladných dní je solárna plachta účinná proti ochladzovaniu vody, ktorá inak veľmi rýchlo stráca teplotu.

Použitie solárnej plachty na bazén:

Položte solárnu plachtu na hladinu bazénu bublinkami doku k vode. Nechajte plachtu prehriať, tým sa zrovnajú sklady, ktoré vznikajú pri balení a transporte. Pokiaľ je to potrebné, tak solárnu plachtu zastrihnite podľa tvaru a rozmeru bazénu. K tomu vám stačia obyčajné nožnice. Pri skladaní plachty z bazénu dajte pozor na ostré hrany. Plachta je vo chvíli odstraňovania z bazénu ohriata a bublinky sú mäkšie. Ťahaním cez ostré hrany alebo po drsnej podlahe ich môžete pretrhnúť.

Skladovanie solárnej plachty na bazén:

Ak nie je solárna plachta položená na bazéne, dbajte na to, aby nebola vystavená priamemu slnečnému žiareniu. Ak necháte zmotanú plachtu na slnku, môže dôjsť k popraskaniu bubliniek. Solárnu plachtu nerozkladajte na trávnik, ani na záhony. Vysoká teplota vzduchu pod solárnou plachtou ich môže spáliť. V rámci zazimovania bazénu očistite solárnu plachtu vlažnou vodou, odstráňte z nej všetky nečistoty a prípadné zelené riasy. Plachtu ľahko zmotajte a uskladnite v temperovanej miestnosti, v ktorej teplota neklesne pod 5° - 10°C. Na uskladnenú plachtu nepokladajte žiadne ťažké predmety. Solárna plachta nesmie zamrznúť!

Solárna plachta a bazénová chémia:

Dbajte na to, aby obsah chlóru v bazénovej vode nepresiahol limitujúcu hranicu 0,3 – 0,5 mg/l. Vysoký obsah chlóru v bazéne degraduje materiál solárnej plachty a znižuje jej životnosť. V prípade potreby “superchlorácie” bazénu v žiadnom prípade nenechávajte solárnu plachtu na hladine!

Rozdiel medzi čiernou a modrou solárnou plachtou:

Čierna solárna plachta

sa dodáva v hrúbkach 200 a 360 mikrónov. Na rozdiel od modrej solárnej plachty má väčšiu tepelnú ziskovosť a rýchlejšie ohreje vodu v bazéne.

Modrá solárna plachta

sa dodáva v hrúbkach 180 a 360 mikrónov. Izolačné vlastnosti modrej aj čiernej solárnej plachty sú rovnaké.

Životnosť solárnej plachty na bazén:

Plachta 180 mikrónov – 2 roky

Plachta 200 mikrónov – 3 roky

Plachta 360 mikrónov – 5 rokov

Životnosť solárnej plachty je závislá na spôsobe použitia, kvalite bazénovej vody a spôsobe uskladnenia plachty v zimnom období.